Sunday, November 23, 2008

Ang Teoryang YO-HE-HO

The Yo-He-Ho Theory
According to this theory, language evolved from the grunts, groans, and snorts evoked by heavy physical labor.

Totoo naman, tuwing napapagod ang isang tao, ito ay nagbibigay-bunga ng mga tunog tulad ng “grunts”, “groans”, at “snorts.” Halimbawa, ang isang karpintero ay nagtrabaho nang buong magdamag, malamang mahihingal siya sa pagod. Kung kaya’t, ang mga pangyayari katulad nito ay nagdulot ng sari-saring tunog na nagpasimuno sa pagbuo ng pananalita. Ang mga tunog na ito, sa aking opinyon, ay ang sinaunang batayan na nagbigay-daan sa paraan ng pananalita natin ngayon. Kahit masasabi natin na ang ritmo ng mga tunog nito ay magkahawig sa ritmo ng pagkakasabi natin ng mga ilang salita, may mga kakulangan ang teoryang ito. Sa aking palagay, ang teoryang ito ay nagdulot ng napakapayak na salita at nagbigay-diin lang sa pagkahawig nito sa ritmo ng tunog (grunts, groans, and snorts) at ng mga ilang salita. Subalit, paano naman ang napakakomplikadong salita o ang mga salita na ang tunog ay sobrang malayo sa mga tunog na “grunts”, “groans” at “snorts?”